În perioada 7 martie – 10 aprilie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, acreditat de Ministerului Educației prin ordinul nr. 4925/10.08.2020, cu durata de 40 de ore și 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili este constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Tulcea și Dâmbovița.
Modulele ”Educaţia incluzivă”, ”Integrarea copiilor cu CES în şcoala românească”, ”Şcoala fără discriminare” și ”Reprezentări sociale și media”, vor fi susținute de formatorii programului, conferențiar universitar doctor Petre Raluca-Brîndușa și profesorii Cherciu Cristina-Sinduța și Ilie Cătălina-Aurelia. Programul de formare se desfășoară online, 22 de ore sincron (webinarii), 18 ore asincron (teme şi aplicaţii offline), pe platforma elearning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Responsabil organizare program de formare: profesor Șerban Laura – Aurelia