În perioada 20 ianuarie 2024 – 03 februarie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea va furniza programul de formare continuă „Integrarea educațională în grădiniță a copilului cu dizabilitate intelectuală”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 ore. Grupul țintă este format din 25 de cadre didactice care predau la nivel preșcolar. Activitatea de formare va fi organizată pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/: 12 ore sincron (webinarii) și 18 ore asincron (teme şi aplicaţii offline). Programul de formare răspunde exigențelor actuale de pregătire a personalului didactic în domeniul incluziunii școlare, are ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza strategii de predare-învățare-evaluare eficiente pentru copilul preșcolar cu dizabilitate intelectuală și facilitează dezvoltarea competențelor de relaționare cu părinții. Modulele programului vor fi susținute de Lector universitar doctor Agheană Viorel, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București.

Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Bumbac Carmen Gabriela