În perioada 18 mai 2024 – 21 iunie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare continuă „Educație pentru Holocaust”, un curs nou, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 de ore.

Grupa a fost constituită din 23 de cadre didactice din învățământul preuniversitar și a inclus profesori care predau disciplinele „Istorie”, „Religie”, „Limba și literatura română”, “Geografie”, „Matematică”, profesori pentru învățământul primar și personal didactic cu funcții de conducere.

Cursul constituie și un sprijin pentru profesorii din învățământul liceal și profesional care predau ”Istoria evreilor. Holocaustul”, disciplină nouă, introdusă în planul cadru la clasele a XI-a și a XII-a, începând cu anul școlar 2023-2024.

Programul de formare a avut ca scop cunoașterea și conștientizarea privind pericolele mișcărilor radicale și extremiste, precum și a regimurilor totalitare; creșterea sentimentului de responsabilitate personală ca cetățean democratic; creșterea conștientizării prezenței formelor contemporane de anti-semitism, xenofobie și alte manifestări ale urii; exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de proiectare didactică a activăților ce au drept subiect valorile civice moderne : solidaritatea, toleranța, acceptarea celuilalt, dialogul, combaterea rasismului.

Activitățile de formare au fost susținute de conf. univ. dr. Citirigă Daniel – Valentin, prodecan al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea Ovidius din Constanța.

Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Bumbac Carmen Gabriela