Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galaţi în colaborare cu Casa Corpului Didactic Tulcea, organizează Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – nivelul I, în regim postuniversitar. Programul se finalizează cu Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică – Nivel I, care permite încadrarea pe un post didactic în sistemul de învăţământ – gimnaziu – conform prevederilor legale.
Programul de NIVEL I se organizează modular, postuniversitar, în semestrul I, în perioada noiembrie 2021 – februarie 2022, pentru absolvenţii de studii universitare de licență sau reconversie, în domeniile acreditate în Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați. Programul se organizează în conformitate cu O.M. nr. 5745/13.09.2012, publicat în MO 0657/2012, modificat și completat prin O.M. 3850 din 2 mai 2017 și OMEN 4129 din 16.07.2018.
Pentru detalii privind înscrierea accesați AICI.
Informații suplimentare puteți obține prin e-mail contact@ccdtulcea.ro sau la telefon 0240516656.