Miercuri, 3 iunie 2015, s-a desfășurat întâlnirea metodică a responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli (RDRU), în cadrul filialei C.C.D. Luncavița – Liceul Tehnologic „Simion Leonescu” . Responsabilul filialei, prof. metodist Cristina Cherciu a prezentat modelul noii baze de date a formării continue, care va fi utilizată începând cu anul școlar 2015-2016. Au fost oferite informații privind activitatea RDRU, precum legislația formării continue și dezvoltarea profesională, forme de comunicare eficientă cu cadrele didactice, administrarea activității de formare continuă/perfecționare la nivelul instituției. Participanții au adresat întrebări pe marginea subiectelor abordate și s-au purtat discuții despre necesitatea și utilitatea dezvoltării profesionale ca factor determinant al creșterii calității.
Responsabil filială C.C.D. Luncavița, prof. metodist Cristina Cherciu