Instruire tehnică experți proiect ACCED 106346

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346 a organizat joi, 9 iulie 2020, o instruire tehnică a echipei formată din experți consilieri educaționali, consilieri educație timpurie și consilieri didactică. Coordonatorul consiliere, Laura Gunesch și expertul resurse educaționale deschise, Liviu Constandache au prezentat aplicații și instrumente digitale care pot fi utilizate în crearea de materiale educaționale video, ca suport pentru pentru activitățile de consiliere educațională implementate pe parcursul proiectului. La activitatea desfășurată online, pe platforma Google Meet au participat coordonatorul partener, Gabriela Nichifor și coordonatorul formare, Carmen Bumbac.