Instruire online cu profesorii din Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea privind utilizarea aplicațiilor online

Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat joi, 19.11.2020, activitatea de instruire a cadrelor didactice, profesori consilieri școlari, profesori logopezi și mediatori școlari, din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, privind utilizarea aplicațiilor online. Informaticianul C.C.D. Tulcea, doamna Mara Ivan, a oferit detalii privind realizare materialelor audio-video, prezentând etapele procesului de creare a resurselor video utilizând aplicațiile Powerpoint Presentation, OpenBoard și Powtoon.
Activitatea se înscrie în șirul de instruiri privind utilizarea instrumentelor și aplicațiilor digitale pe care C.C.D. Tulcea le organizează pentru colectivele de cadre didactice din unitățile de învățământ din județul Tulcea.