Oferta programelor de formare
avizate M.E.C. prin adresele nr. 6978/DGÎP/19.10.2020 și nr. 8173/DGÎP/17.12.2020
furnizate de C.C.D. Tulcea

Denumire programe de formare/ ModuleForma de organizare/Durata FormatoriGrup țintă/Tip certificareResponsabil programFORMULAR ON-LINE ÎNSCRIERE
Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masă
1. Educația incluzivă: cadrul conceptual și legislație
2. Particularități și instrumente de evaluare ale principalelor tulburări de dezvoltare: dizabilitatea intelectuală, dislexia, tulburările de comunicare, tulburările din spectrul autismului (TSA), deficitul de atenție și tulburările de comportament disruptiv (ADHD)
3. Aspecte teoretice și practice ale procesului educațional desfășurat cu elevii cu CES
4. Strategii de intervenție educațională la clasă pentru elevii cu CES cu tulburări de comportament
ONLINE-16 ore
din care:
- 8 ore sincron (4 webinarii );
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Lect.univ.dr.
Agheană Viorel

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București
Cadre didactice din învățământul preuniversitar


Adeverință
C.C.D. Tulcea
Prof. metodist Șerban Laura
laura.serban@ccdtulcea.ro
Formular înscrieri ”Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masă”

Taxa de curs
90 lei
Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)
1. Autismul: criterii de diagnosticare și instrumente de evaluare
2. Particularităţile limbajului şi comunicării în condiţiile tuburărilor din spectrul autist
3. Metode privind stimularea şi dezvoltarea abilităților de comunicare adresate copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA)
4. Terapia comportamentală în tulburarea de spectru autist (TSA)
ONLINE-16 ore
din care:
- 8 ore sincron (4 webinarii );
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Lect.univ.dr.
Agheană Viorel

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București
Cadre didactice care predau în învățământul special, profesori consilieri școlari, profesori logopezi


Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Mitrea Nela
nela.mitrea@ccdtulcea.ro
Formular înscrieri
” Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului
cu tulburare de spectru autist (TSA)”


Taxa de curs
90 lei
Curs de perfecționare secretar
Module:
1. Legislația privind încadrarea, salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar; registul general de evidență a salariaților;
2. Regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;
3 Comunicare și relații publice în activitățile de secretariat;
ONLINE-12 ore
din care:
- 7 ore sincron (3 webinarii );
- 3 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);

Secretar I.S.J. Tulcea:
Merzlichin Aurelia

Secretar Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea
Stanciu Paraschiva
Personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar (secretar)


Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscrieri
„Curs de perfecționare secretar”


Taxa de curs
90 lei
Curs de învățare a limbii engleze

Module:
1. Abilităţi de înţelegere 2. Abilităţi de comunicare orală
3. Abilităţi de citire
4. Abilităţi de scriere
ONLINE-30 ore
din care:
- 18 ore sincron (9 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 10 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);

Profesor:
Visterneanu Mihaela
Pătrășcoiu Adnana
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice


Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscrieri
„Curs de învățare a limbii engleze”


Taxa de curs
150 lei