ÎNSCRIERI ONLINE CURSURI ACREDITATE ME_AN ȘCOLAR 2021-2022_ÎN PARTENERIAT

 

În tabelul de mai jos se găsesc programele de formare acreditate de Ministerul Educației/Direcția Formare Continuă, incluse în Oferta de formare a furnizorilor parteneri ai Casei Corpului Didactic Tulcea, organizate în regim online în anul școlar 2021-2022.
Detalii legate de curs se pot obține accesând link-ul din denumirea programului.
Pentru înscriere se completează formularul asociat cursului pentru care optați.
Persoanele înscrise vor fi contactate pentru transmiterea documentelor personale, achitarea taxei de curs și informare cu privire la calendarul activităților de formare.
Programul de formare va începe după constituirea unei grupe formată din minim 25, maxim 35 cursanți.
Informații suplimentare se obțin la adresa de email contact@ccdtulcea.ro și la numărul de telefon 0240516656.
Pentru cadrele didactice din județul Tulcea, detalii privind cursurile se pot obține și în cadrul sesiunilor de consiliere privind formarea continuă și dezvoltarea profesională a căror planificare o găsiți accesând linkul:
https://ccdtulcea.ro/wp/wp-content/uploads/2021/11/Planificare-sesiuni-consiliere-formare-continu%C4%83_2021-2022.pdf

Nr.crtDenumire programFormular online înscriereDurata / Nr. credite
Forma de organizare
Grup țintă
Tip de
certificare
Taxă curs
(se achită la furnizorul
partener)
1PROFESOR ȘI PĂRINTE AZIFormular înscriere80 ore / 20 CPT
Online (sincron/asincron)
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
350 lei
2GOOGLE EDUCATOR NIVELUL 1 INTERMEDIARIFormular înscriere100 ore / 25 CPT
Online (sincron/asincron)
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
500 lei
3COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂFormular înscriere60 ore / 15 CPT
Online (sincron/asincron)
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
300 lei
4MANAGEMENT DE PROIECTFormular înscriere60 ore / 15 CPT
Online (sincron/asincron)
Personalul didactic de predare; Studii superioare
Atestat de formare continuă
300 lei
5MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR SCOLAREFormular înscriere90 ore / 22 CPT
Online (sincron/asincron)
Personalul didactic de predare; Studii superioare
Atestat de formare continuă
370 lei
6EDUCAȚIE FINANCIARĂ PENTRU O ȘCOALĂ MODERNĂFormular înscriere60 ore / 15 CPT
Online (sincron/asincron)
Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
300 lei
7INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂFormular înscriere120 ore / 30 CPT
Online (sincron/asincron)
Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
450 lei
8PERSPECTIVE ALE DIDACTICII MODERNEFormular înscriere120 ore / 30 CPT
Online (sincron/asincron)
Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
450 lei
9INOVARE ȘI SCHIMBARE ÎN MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNTFormular înscriere120 ore / 30 CPT
Online (sincron/asincron)
Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
450 lei
10PACHET:

1: MANAGEMENT MOTIVAȚIONAL ȘI PARTICIPATIV ÎN EDUCAȚIE


2: MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE
Formular înscriere120 ore / 30 CPT
Online (sincron/asincron)
Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă

120 ore / 30 CPT
Online (sincron/asincron)
Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
900 lei