Oferta programelor de formare acreditate M.E.C., an școlar 2020-2021- furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea

IMPORTANT: Informații privind participarea la programele de formare AICI

Denumire program/ Ordin de acreditare/
Furnizor
Durata/
Nr. credite/ Forma de organizare
ModuleFormatoriGrup țintă/
Tip de certificare
ResponsabilFormular online înscriere
Abilități de viață la adolescenți –prevenirea consumului de droguri/
O.M.E.N. Nr. 3343 /16.03.2018
Casa Corpului Didactic Tulcea
40 ore/
10 CPT/
Online (sincron/
asincron)
1.Abilități de autocunoaștere și de luare a deciziilor;
2. Abilități de comunicare și de relaționare interpersonală;
3.Prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor;
4. Metode, tehnici și instrumente specifice în elaborarea programului de prevenire a consumului de droguri.
Conf. Univ. Dr. Petre Raluca
Prof. Dr. Bălan Nicoleta
Consilier școlar Batiste Jenica
Psiholog Tozaru Violeta
cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori, diriginți, consilieri școlari/
Atestat de formare continuă
prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscriere ”Abilități de viață la adolescenți –prevenirea consumului de droguri”


Cost/cursant
200 lei

Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă/
O.M.E.N. Nr. 4482 /15.07.2019/
Casa Corpului Didactic Tulcea
40 ore/
10 CPT/
Online (sincron/
asincron)
1.Programul A doua șansă abordări metodologice și legislative;
2. Proiectare și curriculum;
3. Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți de învățare;
4. Interdisciplinaritate TIC
Conf. Univ. Dr. Petre Raluca
Prof. Ranciu Mioara
Prof. Suciu Maria
Prof. Bumbac Carmen
Prof. Cherciu Cristina
Informatician Ivan Mara
personal didactic de predare din învățământul preuniversitar/
Atestat de formare continuă
prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular înscriere
” Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”Cost/cursant
200 lei
Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional/
O.M.E.C. nr. 4414/28.05.2020/
Casa Corpului Didactic Tulcea
40 ore/
10 CPT/
Online (sincron/
asincron)
1.Introducere în WordPress;
2.Utilizarea limbajului HTML;
3.Utilizarea WordPress;
4. Utilizarea platformei Moodle.
Prof. Șerban Eugen
Prof. Spătaru Mihaela
Informatician Ivan Mara
personal didactic de predare din învățământul preuniversitar/
Atestat de formare continuă

prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscriere
”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”


Cost/cursant
220 lei
Managementul comunicării și relații publice
O.M.E.C. nr 4414/28.05.2020
Casa Corpului Didactic Tulcea
40 ore/
10 CPT/
Online (sincron/
asincron)
1.Relații publice și comunicare strategică;
2. Cultură organizațională;
3.Grupul și echipa;
4. Comunicare și negociere.
Conf. Univ. Dr. Petre Raluca
Prof. Peciu Marinela
Psiholog Gunesch Laura
Prof. Dr. Nicoară Vasile
Prof. Șirinianu Lucreția
Prof. Cosmeanu Luminița
Prof. Nicolae Irinela
personalul didactic de predare și personal cu funcții de conducere, îndrumare și de control din învățământul preuniversitar/
Atestat de formare continuă
prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular înscriere
”Managementul comunicării și relații publice”

Cost/cursant
220 lei


Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar/
O.M.E.C. nr. 4295/10.08.2020/
Casa Corpului Didactic Tulcea
40 ore/
10 CPT/
Online (sincron/
asincron)
1.Educația incluzivă
2. Integrarea copiilor cu CES în școala românească
3.Școala fără discriminare
4. Reprezentări sociale și media
Conf. Univ. Dr. Petre Raluca
Prof. Popișcă Lucica
Psiholog Ilie Cătălina
Prof. Bumbac Carmen
Prof. Cherciu Cristina
Prof. Stoica Gabriel
personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar

Atestat de formare continuă
prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular înscriere
” Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”Cost/cursant
200 lei