Înscrieri online cursuri acreditate M.E., an școlar 2021-2022 – furnizor C.C.D. Tulcea

 

În tabelul de mai jos se găsesc programele de formare acreditate de Ministerul Educației/Direcția Formare Continuă, incluse în Ofera de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea, în anul școlar 2021-2022, organizate în regim online pe platforma e-learning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Detalii legate de curs se pot obține accesând link-ul din denumirea programului.
Pentru înscriere se completează formularul asociat cursului pentru care optați.
Persoanele înscrise vor fi contactate de către responsabilul de program pentru transmitere documente personale, achitarea taxei de curs și informare cu privire la calendarul activităților de formare.
Programul de formare va începe după constituirea unei grupe formată din minim 25, maxim 35 cursanți.
Informații suplimentare se obțin prin contactarea pe e-mail a coordonatorilor de program sau la numărul de telefon 0240516656.

Nr.
crt.
Denumire programFormular online înscriereDurata/
Nr. credite/ Forma de organizare
Grup țintă/Tip de
certificare
Taxă curs/
Responsabil
1Abilități de viață la adolescenți –prevenirea consumului de drogurihttps://forms.gle/tnUML4w4BsoBr3QX740 ore/10 CPT/

Online (sincron/asincron) Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori, diriginți, consilieri școlari
Atestat de formare continuă
250 lei

Prof. metodist Cristina- Sinduța CHERCIU
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
2Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansăhttps://forms.gle/mdHjUSRobZe7RhCM840 ore/10 CPT/

Online (sincron/asincron) Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
250 lei

Prof. metodist Cristina- Sinduța CHERCIU
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
3Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educaționalhttps://forms.gle/FupUX7Qn6fuE2jt4640 ore/10 CPT/

Online (sincron/asincron) Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
250 lei

Prof. metodist Nicolae ARITON nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
4Managementul comunicării și relații publicehttps://forms.gle/k8NQLqLBEvYVvVyW840 ore/10 CPT

Online (sincron/asincron) personalul didactic de predare și personal cu funcții de conducere, îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
Atestat de formare continuă
250 lei

Prof. metodist Nela MITREA
nela.mitrea@ccdtulcea.ro
5Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlarhttps://forms.gle/vkiW9uz6h7Xi8pCP840 ore/10 CPT
Online (sincron/asincron) Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar

Atestat de formare continuă
250 lei

Prof. metodist Cristina- Sinduța CHERCIU cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
6Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școalăhttps://forms.gle/6Z1ei3X2NfD5s56x760 ore/15 CPT

Online (sincron/asincron) Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Atestat de formare continuă
330 lei

Prof. metodist Nicolae ARITON nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
7Școala și familia în formarea personalității elevilorhttps://forms.gle/AibYx91xVs8ogVWVA40 ore/10 CPT

Online (sincron/asincron) Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar

Atestat de formare continuă
250 lei

Prof. metodist Laura ȘERBAN laura.serban@ccdtulcea.ro