În atenția cadrelor didactice consultare și dezbatere publică documente

În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, beneficiar Ministerul Educației Naționale, au fost elaborate documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) și Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor(A1.2) și sunt supuse consultării și dezbaterii publice.
Vă lansăm invitația să parcurgeți cele două documente și, ulterior, să completați chestionarele aferente.

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) Click AICI, pentru a descărca documentul
• completare chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă:Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
• trimitere opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări.

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor(A1.2) Click AICI, pentru a descărca documentul
• completare chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/CurriculumDeciziaScolii (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
• trimitere opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări.

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentelor.