Beneficiar/Lider parteneriat: Centrul Județean de Resurse si Asistență Educaționale Tulcea
Partener 1: Casa Corpului Didactic Tulcea
Partener 2: Sindicatul Liceului de Artă Tulcea
Proiectul vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic pentru 330 persoane din grupul țintă și 30 de manageri școlari din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate în 15 unități școlare defavorizate din regiunea ITI Delta Dunării, orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
În calitate de partener, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programe de formare continuă pentru dezvoltarea unor competențe transversale
Valoarea adăugată se va reflecta în realizarea unei rețele locale ”e-Mentor pentru prevenirea abandonului școlar” în 15 scoli/structuri școlare din regiunea ITI Delta Dunării și a unui program de mentorat pentru activități practice cu directorii de unități de învățământ preuniversitar implicați în proiect ”MENTOR on-line”.