Cursuri derulate2023-05-23T08:40:22+03:00

Cursuri derulate

Program de formare ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual”

În perioada 05 – 29 noiembrie 2022, s-a desfășurat programul de formare continuă ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual”, având grup țintă profesori care predau disciplina educație-fizică și sport la ciclul primar, [ ..... ]

16 decembrie 2022|
Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.

În perioada 19-26 noiembrie 2022, s-a desfășurat „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat M.E., cu durata de 12 ore. Cursul, finanțat din bugetul de perfecționare alocat de către Ministerul Educației pentru formarea continuă a cadrelor didactice, s-a desfășurat online, [ ..... ]

29 noiembrie 2022|
Go to Top