Curs online_Managementul comunicării și relații publice_grupa 2

În perioada 18 mai 2021 – 23 iunie 2021, Casa Corpului Didactic furnizează online, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/, programul de formare ”Managementul comunicării și relații publice”, acreditat prin O.M.E.C. nr 4414/28.05.2020, 40 ore, 10 CPT pentru cea de-a doua grupă de formabili alcătuită din personal didactic de predare și personal cu funcții de conducere, îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, din județele Tulcea și Constanța. Programul se desfășoară în parteneriat cu Fundația Academică Alumni a Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța și se axează pe următoarele domenii tematice: relații publice și comunicare strategică, cultură organizațională și diagnoză comunicațională, comunicare și negociere.
Cursul vizează formarea competențelor de comunicare și inter-relaționare, de negociere cu partenerii strategici și de mediere a situațiilor de comunicare complexe, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar participante.
Formator: Petre Raluca, Conferențiar Universitar Doctor, Universitatea ”Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne și Științele Comunicării