În perioada 15 februarie – 3 martie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat online cursul de perfecționare secretar, avizat M.E.C., cu durata de 12 ore, grupul țintă fiind format din profesori și secretari anagajați în unitățile de învățământ preuniversitar. Sesiunile de formare au facilitat cunoașterea cadrului legislativ, a regimului actelor de studii și al documentelor școlare, planificarea, organizarea și desfăşurarea activității de secretariat cu respectarea particularităţilor specifice domeniului și aplicarea corectă a legislației în vigoare, dezvoltarea competențelor de comunicare și de relații publice, respectarea principiilor de etică profesională. Programul de perfecționare a fost susținut de formatori cu experiență în activitatea de secretariat, Aurelia Merzlichin și Amalia Bahaciu.
Responsabil program de formare: Virginia Panait, profesor metodist în cadrul C.C.D. Tulcea