Curs de formare online „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii”, grupa 1

În perioada 9 și 23 noiembrie 2020, se desfășoară programul de formare „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii”, grupa 1, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore.
Grupa este alcătuită din 28 de cadre didactice care predau în unitățile școlare din județul Tulcea.
Programul de formare vizează abilitarea profesorilor de tehnologii și maiștrilor instructori în organizarea și desfășurarea lecțiilor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” în mediul online. De asemenea, utilizarea unor instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică online.
Cursul se desfășoară în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro și este structurat astfel: 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare), 4 ore asincron (teme şi aplicaţii offline) şi 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar).
Formatori: Iordache Laura Cristina, Stroe Doina