Curs de formare online ”Strategii de predare online la disciplina istorie”

În perioada 26 septembrie -15 octombrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea desfășoară programul de formare „ Strategii de predare online la disciplina istorie”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Grupa este formată din 17 profesori care predau disciplina istorie, în învățământul gimnazial și liceal din unitățile școlare din județul Tulcea.
Programul de formare vizează abilitarea cadrelor didactice în a organiza lecții de istorie în mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar și strategii care să motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, comunicarea și colaborarea elevilor.
Cursul se desfășoară în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro și este structurat astfel: 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare), 4 ore asincron (teme şi aplicaţii offline) şi 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar).
Formatori: profesor, Costache Mariana și conferențiar universitar doctor, Citirigă Daniel-Valentin.