Curs de formare online pentru învățământul primar

În perioada 10-17 septembrie 2020, se desfășoară programul de formare ”Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore.
Grupa este alcătuită din 25 de cadre didactice care predau la învățământul primar în unitățile școlare din județul Tulcea.
Programul de formare vizează abilitarea profesorilor în organizarea și desfășurarea lecțiilor din perspectiva abordării interdisciplinare și a învățării integrate în mediul online, utilizarea de instrumente și aplicații digitale și adaptarea tehnicilor de comunicare în mediul virtual.
Cursul se desfășoară în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro și este structurat astfel: 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare), 4 ore asincron (teme şi aplicaţii offline) şi 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar).
Formatori: profesor învățământ primar Suciu Maria, profesor învățământ primar Cîrnat Laura și psiholog Ilie Cătălina Aurelia.