Proiecte cu finanțare europeană

Parteneriat Strategic Erasmus + Acțiunea KA2

 3 noiembrie 2017  12:17:38

Acțiune Cheie 2 Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy” Project Presentation Despre proiect Ro About the project En Activități Ro Tasks En Rezultate intelectuale Ro Intellectual outputs En Intellectual Outputs 3 – Curs Ro Intellectual Outputs 3 – Training En Pagina […]

ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED, POCU 106346

 3 noiembrie 2017  12:16:52

Beneficiar/Lider parteneriat: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea Partener: Casa Corpului Didactic Tulcea Proiectul vizează derularea programelor A Doua Șansă în 8 unități școlare și Școală după Școală în 12 unități școlare din județul Tulcea. În calitate de partener, Casa Corpului Didactic Tulcea asigură formarea cadrelor didactice din grupul țintă și consilierea educațională. Valoarea adăugată se va […]

Profesori motivați pentru incluziune școlară și educație de calitate în unități școlare defavorizate din comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. Delta Dunării_ PRO_ITI, POCU 106371

 3 noiembrie 2017  12:16:37

Beneficiar/Lider parteneriat: Centrul Județean de Resurse si Asistență Educaționale Tulcea Partener 1: Casa Corpului Didactic Tulcea Partener 2: Sindicatul Liceului de Artă Tulcea Proiectul vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic pentru 330 persoane din grupul țintă și 30 de manageri școlari din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate în 15 unități școlare […]