Evenimente

Prevenirea abandonului școlar – focus grup în comuna Topolog

 28 iulie 2021  09:41:19

În cadrul proiectului POCU ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în comuna Topolog, un focus-grup centrat pe tema reducerii și prevenirii abandonului școlar în comunitățile din județul Tulcea, cu participarea experților implicați […]

Proiectul ACCED 106346, Partener C.C.D. Tulcea – bilanț rezultate

 28 iulie 2021  09:34:02

Proiectul ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Partener Casa Corpului Didactic Tulcea. Activități implementate de Casa Corpului Didactic Tulcea în perioada 10 aprilie 2018–11 iulie 2021: A2.2 Derularea și monitorizarea programului de formare […]

Pilotare program de formare ”TeLeProfesor”

 28 iulie 2021  09:28:52

Una dintre țintele Casei Corpului Didactic Tulcea, în calitate de partener în cadrul proiectului POCU ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346, este finalizarea documentației pentru programul de formare ”Profesor creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”, urmând să […]

”Atelier CRED – Bune practici în educație” organizat în județul Tulcea

 14 iunie 2021  05:43:06

În cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat vineri, 11 iunie 2021, la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea, unul din cele 90 de workshop-uri planificate la nivel national. Evenimentul a reunit 50 de experți în dezvoltarea curriculară, cu experiență în implementarea curriculumului pentru învățământul preuniversitar de nivel […]

Activitatea metodică cu bibliotecarii școlari și responsabilii CDI

 14 iunie 2021  04:10:19

Joi, 10 iunie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, întâlnirea online a responsabililor centrelor de documentare şi informare (CDI) şi a bibliotecarilor şcolari din unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea. Tema întâlnirii a fost „Biblioteci și librării cu funcționare on-line: publicare cărți electronice și tipărite digital, împrumut, comercializare, abonament”. S-a discutat despre modul de […]

Eveniment interactiv ”Noutăți 2021 – Tehnologie și inovație în Educație”

 27 mai 2021  10:33:36

Marți, 25 mai 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea și Edu Apps/Clasa Viitorului au organizat evenimentul interactiv online, “Noutăți 2021 – Tehnologie și inovație în Educație”. Echipa Edu Apps, partener Google pentru Educație, a prezentat cele mai noi tehnologii educaționale și oportunități de dotare a instituţiilor de învățământ din județul Tulcea. Agenda a cuprins următoarele subiecte: […]