Evenimente

Academia Profesorului Digital

 3 decembrie 2021  04:42:14

Alianța pentru Educație Remedială (A.E.R.) a lansat astăzi, la Tulcea, ACADEMIA PROFESORULUI DIGITAL, un program integrat de pregătire a profesorilor care își doresc să învețe și să folosească la clasă instrumente ale educației digitale. Programul de formare este disponibil gratuit tuturor profesorilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv directorilor și personalului nedidactic. Un […]

Întâlnire de lucru cu responsabilii cu formarea din unitățile școlare din județul Tulcea

 16 noiembrie 2021  11:05:15

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat luni, 15 noiembrie 2021, întâlnirea cu responsabilii cu formarea continuă (RFC) din unitățile de învățământ din județul Tulcea. Activitatea a fost susținută de directorul C.C.D. Tulcea Gabriela Nichifor, profesorii metodiști Cherciu Cristina și Ariton Nicolae și inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul I.S.J. Tulcea, Rodica Nicotitov. Agenda […]

Participarea reprezentanților C.C.D. Tulcea la proiectul BABEL

 7 octombrie 2021  06:28:38

BABEL – un proiect cofinanțat de Europe for Citizens Programme of the European Union, care își propune să dezvolte atitudinea de a promova cetățenia europeană și cadrul de participare civilă și democratică la UE La invitația partenerilor Media Education Sustainability Yeah (MESHY) din Italia și Asociația Paradigme Educaționale (APE) din România, 65 de persoane din […]

Prevenirea abandonului școlar – focus grup în comuna Topolog

 28 iulie 2021  09:41:19

În cadrul proiectului POCU ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în comuna Topolog, un focus-grup centrat pe tema reducerii și prevenirii abandonului școlar în comunitățile din județul Tulcea, cu participarea experților implicați […]