Campania națională ”Vaccinare și testare pentru învățare”

Campania națională ”Vaccinare și testare pentru învățare” promovată în conferința tematică organizată astăzi, 27 aprilie 2021, de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în sala de ședințe ”Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Județean Tulcea, într-un format de tip mixt, prin participare fizică și online a reprezentanților tuturor unităților și instituțiilor de învățământ.
La conferință au participat domnul Sorin Ion, Secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, doamna Viorica Pavel – inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, domnul deputat George Șișcu, domnul Marcel Ivanov – prefectul județului Tulcea, domnul Mihai Huleni – vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, domnul Ștefan Ilie – primarul municipiului Tulcea, doamna Gabriela Nichifor – director al Casei Corpului Didactic Tulcea, domnul Constantin Coca – director al Centrului Județean de Excelență Tulcea, doamna Delia Oana Ciulache – reprezentant DSP, colonel Daniel Petrov – inspector șef în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Delta” al Județului Tulcea, reprezentanți ai federațiilor sindicale din educație, ai elevilor și părinților.
Campania „Vaccinare și testare pentru învățare” a fost lansată de Ministerul Educației și partenerii de dialog social, având ca scop principal informarea elevilor, cadrelor didactice si a părinților, cu privire la importanța și necesitatea diminuării efectelor pandemiei de Covid-19 prin vaccinarea voluntară a personalului din învățământ și testarea elevilor (conform Ordinului comun de ministru nr. 3.235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare) și a angajaților din sistemul de învățământ, în cazul prezentării unor simptome specifice și a situațiilor în care au fost contacți ai unor cazuri confirmate de infectare.
Informații suplimentare se găsesc la adresa web
https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-partenerii-de-dialog-social-lanseaz%C4%83-campania-na%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9Evaccinare-%C8%99i