Campania națională ”Vaccinare și testare pentru învățare” promovată în conferința tematică organizată astăzi, 27 aprilie 2021, de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în sala de ședințe ”Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Județean Tulcea, într-un format de tip mixt, prin participare fizică și online a reprezentanților tuturor unităților și instituțiilor de învățământ.
La conferință au participat domnul Sorin Ion, Secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, doamna Viorica Pavel – inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, domnul deputat George Șișcu, domnul Marcel Ivanov – prefectul județului Tulcea, domnul Mihai Huleni – vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, domnul Ștefan Ilie – primarul municipiului Tulcea, doamna Gabriela Nichifor – director al Casei Corpului Didactic Tulcea, domnul Constantin Coca – director al Centrului Județean de Excelență Tulcea, doamna Delia Oana Ciulache – reprezentant DSP, colonel Daniel Petrov – inspector șef în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Delta” al Județului Tulcea, reprezentanți ai federațiilor sindicale din educație, ai elevilor și părinților.
Campania „Vaccinare și testare pentru învățare” a fost lansată de Ministerul Educației și partenerii de dialog social, având ca scop principal informarea elevilor, cadrelor didactice si a părinților, cu privire la importanța și necesitatea diminuării efectelor pandemiei de Covid-19 prin vaccinarea voluntară a personalului din învățământ și testarea elevilor (conform Ordinului comun de ministru nr. 3.235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare) și a angajaților din sistemul de învățământ, în cazul prezentării unor simptome specifice și a situațiilor în care au fost contacți ai unor cazuri confirmate de infectare.
Informații suplimentare se găsesc la adresa web
https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-partenerii-de-dialog-social-lanseaz%C4%83-campania-na%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9Evaccinare-%C8%99i