Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 02.07.2021-08.07.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1.  Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ;

Teoria și metodologia curriculumului național integrat;

02.07.2021 3 ore 14 cadre didactice
2. Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ;

Integrarea resurselor digitale în practici educaționale deschise;

05.07.2021 3 ore 14 cadre didactice
3. Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ;

Rolul strategiilor didactice în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare;

06.07.2021 4 ore 14 cadre didactice
4. Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ;

Elemente de evaluare educațională;

07.07.2021 4 ore 14 cadre didactice
5. Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante;

Teoria și metodologia curriculumului național integrat;

08.07.2021 3 ore 19 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina