Buletin informativ_29.11.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 22.11.2021-28.11.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul preșcolar – grupa 1 22.11.2021 4 ore 17 cadre didactice
         2. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar – grupa 1 22.11.2021 3 ore 18 cadre didactice
         3. Utilizarea pachetului de aplicații Gsuite for Education în predarea online – grupa 2 22.11.2021 4 ore 30 cadre didactice
         4. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar – grupa 1 23.11.2021 2 ore 18 cadre didactice
         5. Utilizarea pachetului de aplicații Gsuite for Education în predarea online – grupa 2 23.11.2021 3 ore 30 cadre didactice
         6. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar – grupa 1 24.11.2021 2 ore 18 cadre didactice
         7. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul preșcolar – grupa 1 24.11.2021 4 ore 17 cadre didactice
         8. Utilizarea pachetului de aplicații Gsuite for Education în predarea online – grupa 1 24.11.2021 4 ore 25 cadre didactice
         9. Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J. 24.11.2021 2 ore 19 cadre didactice
       10. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar – grupa 1 25.11.2021 2 ore 18 cadre didactice
       11. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul preșcolar – grupa 1 25.11.2021 6 ore 17 cadre didactice
       12. Utilizarea pachetului de aplicații Gsuite for Education în predarea online – grupa 1 25.11.2021 3 ore 25 cadre didactice
       13. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar – grupa 1 26.11.2021 2 ore 18 cadre didactice
       14. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul preșcolar – grupa 1 26.11.2021 2 ore 19 cadre didactice
       15. Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J. 26.11.2021 4 ore 19 cadre didactice
       16. Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J. 27.11.2021 4 ore 19 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Laura Aurelia Șerban