Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 30.01.2023-05.02.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 1 30.01.2023 4 ore 23 cadre didactice
2. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 2 31.01.2023 4 ore 23 cadre didactice
3. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 01.02.2023 2 ore 20 cadre didactice
4. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 02.02.2023 2 ore 20 cadre didactice
5. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 02.02.2023 2 ore 10 cadre didactice
6. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 03.02.2023 2 ore 10 cadre didactice
7. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 02.02.2023 2 ore 6 cadre didactice
8. ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”- grupa 2 30.01.2023 2 ore 21 cadre didactice
9. ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”-grupa 2 31.01.2023 3 ore 21 cadre didactice
10 ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”-grupa 2 01.02.2023 2 ore 21 cadre didactice
11. ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”-grupa 2 02.02.2023 2 ore 21 cadre didactice
12. ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”-grupa 2 03.02.2023 2 ore 21 cadre didactice
13. ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”-grupa 2 04.02.2023 3 ore 21 cadre didactice
14. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” 01.02.2023 3 ore 25 cadre didactice
15. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” 03.02.2023 3 ore 25 cadre didactice
16. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” 04.02.2023 3,5 ore 25 cadre didactice
17. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 01.02.2023 2 ore 21 cadre didactice
18. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 02.02.2023 2 ore 21 cadre didactice
19. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 04.02.2023 5 ore 21 cadre didactice
20. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 2 04.02.2023 8 ore 24 cadre didactice
21. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 1 05.02.2023 8 ore 21 cadre didactice
22. ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare” 04.02.2023 7 ore 32 cadre didactice
23. ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare” 05.02.2023 5 ore 32 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu