Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de furnizor, organizează programul de formare acreditat de Ministerul Educației, ”Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală”, cu durata de 60 de ore, 15 CPT, pentru grupul țintă alcătuit din personal didactic și didactic auxiliar angajat în învățământul preuniversitar. Activitățile de formare vizează dezvoltarea competențele digitale privind accesarea programelor Microsoft Word și Excel și realizarea de prezentări profesionale care pot fi integrate în resurse educaționale utilizate în activitatea didactică. Cursul organizat în sistem online (sincron/asincron) va începe în prima decadă a lunii decembrie 2022 și mai are 5 locuri disponibile.

Detalii privind cursul și formularul de înscriere online se găsesc în secțiunea Înscrieri online cursuri acreditate M.E., an școlar 2022-2023 – furnizor C.C.D. Tulcea.