Anunț depunere documentație acreditare program formare

Casa Corpului Didactic Tulcea a depus spre acreditare, la Ministerul Educației, documentația elaborată pentru programul de formare ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”, 40 de ore, 10 CPT. Grupul țintă vizat este constituit din personal didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Modulele programului de formare sunt: ”Organizarea activităților de învățare în mediul online”, ”Resurse educaționale deschise (RED)”, ”Organizarea online a învățării: implicații în plan didactic”. Cursul a fost prevăzut în secțiunea sustenabilitate din cererea de finanțare aprobată pentru implementarea proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, POCU/74/6/18/106346, în care Casa Corpului Didactic Tulcea a avut calitatea de Partener 1, fiind totodată o oportunitate de formare adaptată la transformările apărute în sistemul de învățământ actual.

După obținerea acreditării, programul va fi inclus în Oferta de formare pentru anul școlar 2021-2022 a Casei Corpului Didactic Tulcea