Activitate metodică, Școala Gimnazială ”Nichifor Ludovig” Niculițel, 19 decembrie 2019

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Nichifor Ludovig” Niculițel, activitatea metodică a responsabililor Centrelor de Documentare si Informare (CDI) și a bibliotecarilor școlari cu tema ”Frumusețea Crăciunului – izvor de bucurie, tezaur de datini”.
Activitatea a constituit un exemplu de bună practică pentru aplicarea strategiilor de organizare a activităților din cadrul CDI și a resurselor care pot fi utilizate pentru păstrarea și transmiterea în rândul tinerei generații, a tradițiilor și obiceiurilor locale, a folclorului și datinilor strămoșești.
Coordonați de responsabilul CDI, Marcela Jecu și de un mentor de prestigiu, profesorul Florică Vasile, elevii au cântece, poezii și colinde, toate făcând parte din tradiția folclorică a comunei Niculițel.
La activitate au participat directorul Școlii Gimnaziale ”Nichifor Ludovig” Niculițel, profesor Doru Peiu și Doina Sbârnea, coordonator responsabili CDI și bibliotecari școlari din cadrul C.C.D. Tulcea.