Acreditare programe de formare_furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea

În baza ordinului emis de Ministerul Educației și Cercetării nr. 4414/28.05.2020, au fost acreditate pentru o perioadă de 4 ani, programele de formare ”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional” și ”Managementul comunicării și relații publice”, furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea.

Programul de formare ”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional” cu o durată de 40 de ore și 10 CPT, are drept scop formarea personalului didactic și didactic auxiliar în domeniul creării și administrării paginilor web și inițierea în utilizarea platformelor e-learning de tip Moodle, abilitarea în vederea integrării în activitățile școlare și extrașcolare și în promovarea imaginii unităților din învățământul preuniversitar. Grupul țintă vizat este constituit din personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Tematicile abordate prin conținutul programului sunt: Introducere în WordPress; Utilizarea limbajului HTML; Utilizarea WordPress; Utilizarea platformei Moodle.

Programul de formare ”Managementul comunicării și relații publice” are o durată de 40 de ore, 10 CPT, iar scopul acestuia este formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind managementul instituțiilor de învățământ din perspectiva comunicării, culturii organizaționale și relațiilor publice. Grupul țintă vizat este constituit din personalul didactic de predare și personalul didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Tematicile abordate prin conținutul programului sunt: Relații publice și comunicare strategică; Cultură organizațională și diagnoză comunicațională; Grupul și echipa; Comunicare și negociere.

Programele de formare vor fi înscrise în Registrul național al programelor de formare continuă acreditate și vor intra în Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2020-2021 a Casei Corpului Didactic Tulcea.