Absolvenți serie nouă program de formare ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”

În perioada octombrie-decembrie 2020, a fost organizat programul de formare în regim online ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, pentru 3 grupe de formabili, profesori care predau disciplinele limba și literatura română, limba engleză și educație fizică și sport în unitățile școlare din județele Tulcea, Vrancea și Galați. Un număr de 60 participanți și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile privind aplicarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial, abordarea disciplinelor de studiu din perspectiva didacticii specialității, aspecte transversale în implementarea curriculumului național. Sesiunile de evaluare finală, desfășurate în luna decembrie, au oferit participanților oportunitatea de a împărtăși achizițiile de cunoștințe și abilități, acumulate pe parcursul programului de formare și experiența profesională adăugate la formarea continuă în didactica specialității. Portofoliile profesionale personale au fost evaluate de către membrii comisiilor de evaluare finală formate din echipele de formatori: Marilena Gurgu și Mihaela Visterneanu pentru grupa formată din profesori de limba engleză, Vasilica Pavel și Cristina-Sinduța Cherciu pentru grupa formată din profesori de limba și literatura română și Florin Eufrosie-Mirică și Vica Mincă pentru grupa formată din profesori care predau disciplina educație fizică și sport. În cadrul proiectului CRED, activitatea de formare din județul Tulcea este coordonată de directorul Casei Corpului Didactic Tulcea.