Utilizare Teams / Office 365 – ateliere de lucru online

În zilele de 27 mai și 29 mai 2020, s-au desfășurat două ateliere de lucru organizate online de către Casa Corpului Didactic Tulcea, cu tema „Utilizare Teams / Office 365”, la care au participat peste 120 cadre didactice tulcene. Expertul local elearning Mara Ivan a prezentat Microsoft Teams ca o experiență care reunește persoane, conversații și conținut, împreună cu instrumente de care echipele din cadrul organizațiilor au nevoie pentru a colabora cu ușurință și a realiza mai mult.
Totodată, au fost evidențiate avantajele utilizării acestei aplicații ca un instrument de lucru pentru profesori și elevi în activitățile de învățare în spațiul virtual: comunicarea cu elevii în timpul lecțiilor, crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online, facilitarea interacțiunii și colaborării profesor – elev.
Atelierele de lucru online au fost organizate de către profesor metodist C.C.D., Ariton Nicolae.