Curs de formare online „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română”, gr. 1

În perioada 25.09-03.10.2020, se desfășoară programul de formare „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română”, gr. 1, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore.
Grupa este alcătuită din 22 de cadre didactice care predau în unitățile școlare din județul Tulcea.
Programul de formare vizează abilitarea profesorilor de limba română în organizarea și desfășurarea activității didactice online.
Cursul se desfășoară în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro și este structurat astfel: 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare), 4 ore asincron (teme şi aplicaţii offline) şi 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar).
Formatori: Pavel Vasilica