Un nou program de formare acreditat M.E.N.

Casa Corpului Didactic Tulcea a obținut acreditarea M.E.N. pentru un nou program de formare intitulat ”Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri”, conform O.M.E.N nr.3343/16.03.2018. Grupul țintă este format din cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori diriginți și consilieri școlari, având o durată de 40 de ore și 10 credite profesionale transferabile.
Programul de formare va fi inclus în oferta de formare pentru anul școlar 2017-2018.