Testare competențe lingvistice limba engleză

Casa Corpului Didactic Tulcea oferă oportunitatea susținerii examenului Cambridge BULATS și certificarea Cambridge BULATS pentru limba engleză.
Business Language Testing Service (BULATS), Serviciul de Testare a Competențelor Lingvistice pentru Afaceri, reprezintă o testare în format online axată pe evaluarea competențelor de ascultare, citire și scriere conform The Common European Framework of Reference for Languages (CEF or CEFR), nivel A1/A2/B1/B2/C1/C2.
Obținerea certificării competențelor lingvistice este garantată. Nicio persoană testată nu se va afla în situația de a nu absolvi examenul, fiecare obținând după evaluare un nivel corespunzător unui punctaj calculat conform criteriilor BULATS. Certificarea BULATS este recunoscută la nivel internațional și este valabilă pe tot parcursul vieții sau până la obținerea unui nivel superior.
Taxa de examen este 320 lei.
Persoanele interesate se pot înscrie completând formarul online AICI.
După ce se va constitui o grupă formată din minim 10 participanți, vor fi transmise pe email detalii privind organizarea și plata taxei.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0240 516656 sau email contact@ccdtulcea.ro.