Sesiune de instruire a responsabililor CDI

Joi, 12 mai 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat instruirea responsabililor din cele 23 de centre de documentare şi informare (CDI) din municipiul şi judeţul Tulcea.

Au fost dezbătute următoarele teme: proiectarea, planificarea şi managementul activităţilor din CDI, structura cadru a unor documente manageriale şi operaţionale, raportul de activitate anual, planul de activitate CDI, aplicarea regulamentului de organizare şi funcţionare CDI.

Întâlnirea vine în întâmpinarea nevoilor de instruire ale responsabililor din centrele de documentare şi informare în domeniul activităţilor pedagogice, cultural-educative şi de informare, care vizează dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor şi formarea unei culturi a informaţiei în școală.
Întâlnirea metodică a avut și atributele unei sesiuni de formare şi s-a desfăşurat în mod interactiv, solicitând participanţii la dialog şi comunicare profesională.