Sesiune de formare a voluntarilor antidrog

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea a organizat, în perioada 22 – 31 martie 2018, sesiunea de formare a voluntarilor antidrog Informat. Dispus. Capabil. 2018. Aceasta a vizat dezvoltarea competenţelor participanţilor în domeniul prevenirii consumului de droguri prin dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice care să faciliteze abordarea problemelor asociate consumului de droguri şi împiedicarea dezvoltării unor comportamente de risc în rândul adolescenţilor şi tinerilor.
În ceea ce priveşte modalitatea de desfăşurare a sesiunii, aceasta a îmbinat educaţia formală cu cea non-formală, informaţiile teoretice fiind combinate cu metode atractive precum brainstorming, lucrul pe grupe, jocuri de rol, de cunoaştere şi de energizare, astfel stimulând creativitatea, originalitatea, interactivitatea şi creând un mediu favorabil schimbului de idei şi comunicării deschise.
După absolvirea sesiunii de formare şi parcurgerea celorlalte etape ale procesului de certificare, cei 12 participanţi (elevi de liceu) devin voluntari ai CPECA Tulcea, urmând ca, în funcţie de abilităţile de care dispun, să fie orientaţi către diferite tipuri de activităţi de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar şi comunitate.
Sesiunea de formare a fost susţinută cu sprijinul Casei Corpului Didactic Tulcea, prin punerea la dispoziţiei a locaţiei și logisticii necesare.