Seminar Județean ”Valori europene pentru școli incluzive, prin Programul Erasmus+”

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Tulcea, a organizat Seminarul Județean ”Valori europene pentru școli incluzive, prin Programul Erasmus+” în data de 14 iunie 2017, la Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea.
Seminarul se înscrie printre activitățile proiectului ”European Values for Inclusive Schools – EVIS”, implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în perioada septembrie 2016 – august 2017 și a avut ca scop promovarea bunelor practici din cadrul proiectelor europene derulate prin programul Erasmus+, de către școli din municipiul și județul Tulcea.
Seminarul s-a desfășurat în două sesiuni, prima fiind dedicată exemplelor de bune practici în domeniul educației incluzive din cadrul proiectului ”European Values for Inclusive Schools – EVIS”. Cele 18 cadre didactice beneficiare ale cursurilor europene de formare din Malta, Marea Britanie și Grecia, desfășurate în cadrul proiectului, au susținut prezentări și secvențe aplicative cu practici pedagogice din domeniul educației incluzive.
În cea de-a doua parte a seminarului, șapte unități școlare din municipiul și județul Tulcea au avut oportunitatea de a-și promova proiectele Erasmus+, pe care le implementează în perioada curentă, și de a evidenția maniera în care acestea contribuie la educația elevilor în spiritul valorile europene. Acestea au fost: Școala Gimnazială ”I.L. Caragiale” Tulcea cu proiectul ”Following the footprints of the Emperors”, Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin cu proiectul ”Break barriers – no prejudices”, Liceul Teoretic ”Gh. Munteanu Murgoci” Măcin cu proiectul ”Fight Against Discrimination and Racism”, Liceul Tehnologic Măcin cu proiectul ”EuroSkills: Dezvoltarea competențelor practice pentru profesioniști pe piata muncii”, Liceul Tehnologic Topolog cu proiectul ”PERFORM! Oportunități de formare profesională pentru tehnicieni în domeniul comerțului”, Liceul Tehnologic ”Vasile Bacalu” Mahmudia cu proiectul ”Prof-turism: Competențe europene pentru profesioniști în turism” și Școala Gimnazială Sfântu Gheorghe cu proiectul ”Carte despre viitor – Dezvoltarea de stiluri de viață durabile”.
Seminarul s-a bucurat de participarea a 85 de cadre didactice din municipiul și județul Tulcea, fiind apreciată ca utilă și relevantă pentru misiunea didactică de a promova valori europene în școala românescă, precum și pentru stimularea interesului dascălilor tulceni de a se implica în proiecte europene.
Activitatea a fost coordonată de inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, Marinela Peiciu, I.S.J. Tulcea.