Scoala Gimnaziala Alexandru Ciucurencu Tulcea, locatie pentru activitatea metodica semestriala a bibliotecarilor scolari si responsabilii CDI

Vineri, 16 decembrie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat activitatea metodică semestrială a bibliotecarilor școlari și responsabilii CDI “Importanța lecturii în păstrarea valorilor nationale, “La gura sobei – tradiţiile trăiesc prin noi”, locație fiind Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu Tulcea.
Coordonaţi de bibliotecar CCD Doina Sbârnea și bibliotecar școlar Palaghioi Elena, participanţii la acţiune au dezbătut şi au împărtăşit exemple de bună practică privind rolul bibliotecii şcolare în procesul de instruire, învăţare şi de păstrare a identităţii naţionale, a tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti.
Întâlnirea metodică a fost un schimb de experiență util, având rolul de a lărgi orizontul profesiei de bibliotecar, oferind dimensiunea corectă a propriilor performanțe și a direcțiilor viitoare de acțiune.
Activitatea a debutat cu un spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă organizat de bibliotecarul școlar al Şcolii Gimnaziale “Alexandru Ciucurencu” Tulcea şi elevii claselor a V-a.
Coordonator biblioteci școlare: Doina Sbârnea