Schimb de experiență între Casa Corpului Didactic Tulcea și Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău

Casa Corpului Didactic Tulcea și Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău au desfășurat în parteneriat proiectul ”Formare în diversitate. De la multiculturalism la multiperspectivitate”.
Activitățile s-au desfășurat la sediul CCD, Școala Gimnazială ”Nichifor Ludovig” Niculițel, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița – Filială CCD Tulcea și Liceul ”Jean Bart” Sulina.
Agenda întâlnirii a cuprins:
– Prezentarea participanților: angajați și colaboratori din partea C.C.D. Tulcea și C.C.D. Bacău;
– Workshop-uri pe compartimente: Management; Programe/Proiecte; Bibliotecă; Informatizare; Financiar-administrativ;
– Activitate interculturală organizată la Școala Gimnazială ”Nichifor Ludovig” Niculițel, jud. Tulcea;
– Schimb de experiență la Filiala C.C.D. Tulcea – Liceul ”Simion Leonescu” Luncavița, jud. Tulcea;
– Activitate interculturală organizată la Liceul ”Jean Bart” Sulina, jud. Tulcea.
Cele 2 echipe de angajați și-au împărtășit experiențe profesionale, au discutat despre proiecte implementate și inițiate pentru perioada următoare, au planificat activitățile viitoare din cadrul parteneriatului semnat.
Schimbul de experiență dintre cele două case ale corpului didactic a beneficiat și de sprijinul directorilor de unități școlare prof. Ana Arcuș, prof. Doru Peiu și prof Ana-Maria NECULA.