Rezultatul probei de evaluare a dosarelor de selecție pentru funcțiile de expert formare Regiunea Sud-Est în cadrul proiectului ”CRED – curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, COD SMIS 2014+: 118327

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor