Reuniune Transnationala Vilnius, Lituania – Parteneriat strategic Erasmus+

Participarea echipei C.C.D. Tulcea la cea de-a doua reuniune transnațională organizată în cadrul Proiectului de parteneriat strategic ”Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”, în cadrul Programului Erasmus+, Vilnius/Lituania.
În perioada 26-30 octombrie 2015 a avut loc la Vilnius Lituania cea de-a doua reuniune transnațională a partenerilor implicați în Proiectul de parteneriat strategic ”Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”, din cadrul Programului Erasmus+, la care au participat reprezentanți ai următoarelor organizații: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (OTE) – Debrecen/Ungaria, Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – Edirne/Turcia, Centro integrado de formación profesional medina del campo – Medina del Campo/Spania și Klaipedos valstybine kolegija – Klaipeda/Lituania. Agenda a cuprins informații despre rolul, abilitățile și limitele profesorului implicat în activități cu elevii cu dificultăți de învățare, metode și strategii de abordare a conținuturilor la clasă sau în învățarea face to face ce au drept scop îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor/tinerilor cu nivel scăzut de dezvoltare a achiziţiilor fundamentale.
Întâlnirea de la Vilnius a creat oportunitatea participanților de a afla mai multe informații despre instituțiile din țările partenere implicate în proiect, de a-și aprofunda cunoștințele despre strategii și metode de lucru cu elevii cu dificultăți de învățare, de a descoperi modalitățile de colaborare în elaborarea produselor ce răspund nevoilor identificate pentru a realiza ghidul metodologic (noi metode și instrumente de lucru pentru profesori). Acesta va fi aplicat în școlile din țările partenere și va servi drept exemplu de bună practică în programul de formare pentru cadrele didactice care lucrează cu elevi/tineri cu dificultăți de învățare și/sau cu risc de abandon și eșec școlar, elaborat și livrat de Casa Corpului Didactic Tulcea, în România și în Europa.
În prima zi a întâlnirii echipa Casei Corpului Didactic Tulcea, condusă de directorul instituţiei, Gabriela Nichifor, a avut o sesiune de lucru cu coordonatorul proiectului Réka Ökördi, reprezentantul Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (OTE) – Debrecen/Ungaria, pentru a discuta detalii legate de atribuțiile Casei Corpului Didactic Tulcea, realizarea programului de formare ce va fi livrat unui grup ţintă format din 10 profesori din România în format face to face şi on–line pentru 20 de profesori din ţările europene.