Reuniune transnațională de proiect Valladolid/Spania

Participarea echipei C.C.D. Tulcea la cea de-a patra reuniune transnaţională organizată în cadrul Parteneriatului strategic „Hands-on Development Strategies in a ContentCentered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”

În perioada 29 mai – 2 iunie 2017, în localitatea Valladolid/Spania a avut loc cea de-a patra reuniune transnaţională a țărilor europene implicate în Parteneriatul Strategic Erasmus+ „Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Leamers with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”, la care au participat reprezentanţii organizaţiilor: Orszăgos Tranzitfoglalkoztatăsi Egyesiilet (OTE) – Debrecen/Ungaria, Edime Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi – Edime/Turcia, Centro Integrado de Formacion Profesional Medina del Campo – Medina del Campo/Spania şi Klaipedos valstybine kolegija – Klaipeda/Lituania, Casa Corpului Didactic Tulcea/România.
Agenda de lucru a cuprins activităţi pe platforma on-line a programului de formare realizat de echipa din Ungaria, care conține exerciții și practici educaționale pentru dezvoltarea competențelor lingvistice și numerice pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, scopul fiind îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor/tinerilor cu nivel scăzut de dezvoltare a achiziţiilor fundamentale.
Întâlnirea a oferit posibilitatea participanţilor de a afla mai multe informaţii despre instituţiile din ţările partenere implicate în proiect, de a-şi aprofunda cunoştinţele despre strategii şi metode de lucru cu elevii cu dificultăţi de învăţare, inclusiv prin vizionarea videoclipurilor realizate în unitățile școlare din țările partenere.
Condusă de directorul instituţiei, Gabriela Nichifor, echipa Casei Corpului Didactic Tulcea a prezentat curriculumul programului de formare face-to-face pentru cadrele didactice care lucrează cu elevi/tineri cu dificultăți de învățare, realizat de C.C.D. Tulcea în calitate de partener. Cursul reprezintă unul dintre rezultatele parteneriatului strategic și a fost susținut pentru 17 cadre didactice din unitățile școlare tulcene, în luna mai 2017.
Întâlnirea s-a încheiat cu prezentarea rezultatelor fiecărei echipe, cu structurarea diseminării în fiecare țară participantă, precum și cu o evaluare a întregului proiect.