Reuniune de proiect transnațională Budapesta, Ungaria

În perioada 25-28 noiembrie 2014 a avut loc la Budapesta prima întâlnire a partenerilor implicați în Proiectul de parteneriat strategic ”Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”, din cadrul Programului Erasmus+.
Echipa Casei Corpului Didactic Tulcea condusă de prof. Gabriela Nichifor, directorul instituţiei, s-a întâlnit cu reprezentanții Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (OTE) – Debrecen/Ungaria, Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – Edirne/Turcia, Centro integrado de formación profesional medina del campo – Medina del Campo/Spania și Klaipedos valstybine kolegija – Klaipeda/Lituania.
Scopul proiectului este combaterea abandonului școlar şi prevenirea părăsirii timpurii a școlii, iar activitățile planificate urmăresc îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor/tinerilor cu nivel scăzut de dezvoltare a achiziţiilor fundamentale.
Proiectul se va concretiza în elaborarea şi livrarea unui program de formare pentru cadrele didactice care lucrează cu elevi/tineri cu dificultăți de învățare și/sau cu risc de abandon și eșec școlar, precum şi realizarea unui ghid metodologic (noi metode și instrumente de lucru pentru profesori) care va aplicat în școlile din țările partenere.
Casa Corpului Didactic Tulcea va elabora şi acredita programul de formare, pe care ulterior îl va livra unui grup ţintă format din 10 profesori din România şi 20 de profesori din ţările europene.