Programul pentru pregatirea debutantilor la examenul national de acordare a definitivarii in invatamant

În luna iunie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat Programul pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a definitivării în învățământ, curs avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 ore. Cele două grupe de formabili au fost constituite din cadre didactice debutante înscrise la examenul național de acordare a definitivării în învățământ.
Calendarul activităților programului de formare a vizat următoarele conținuturi: curriculum și proiectare școlară, strategii didactice, metode și mijloace de învățământ, forme de organizare a procesului de învățământ, interacțiunea obiective-conținuturi-strategii în instruirea școlară, elemente de psihopedagogie școlară.
Cursul a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formatori, tratarea tematicilor prin exemple relevante și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul dezvoltării competențelor privind proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice.

Formatori:
Ranciu Mioara – inspector școlar general adjunct, I.S.J. Tulcea;
Bumbac Carmen Gabriela – director, Şcoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea;
Chistrugă Valea – profesor pentru învățământ primar, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea;

Responsabil: Prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea