„Programul de pregătire pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ şi pentru concursul naţional de ocupare a posturilor vacante” – sesiunea 2018

În perioada 11.05.2018–25.05.2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit „Programul de pregătire pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ şi pentru concursul naţional de ocupare a posturilor vacante”, avizat de M.E.N., cu durata de 24 ore.
Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice debutante înscrise la examenul național de acordare a definitivării în învățământ, sesiunea 2018.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
”Curriculum și proiectare școlară”; ”Strategii didactice, metode și mijloace de învățământ/ Forme de organizare a procesului de învățământ( Frontal, grupal și individual) Interacțiunea obiective-conținuturi-strategii în instruirea școlară”; ”Elemente de psihopedagogie școlară”.
Cursul a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modul de abordare a conținuturilor de către formatori, tratarea tematicilor prin exemple relevante și variate și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul consolidării competențelor privind cunoașterea, înțelegerea și utilizarea operațională adecvată a concepetelor pedagogice și psiho-pedagogice.

Formatori:
Prof. Ranciu Mioara – I.S.J. Tulcea;
Prof. Bumbac Carmen Gabriela – Şcoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea;
Prof. Chistrugă Valea – Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea;

Responsabil: Prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea