”Programul de pregătire pentru concursul naţional de ocupare a posturilor vacante” sesiunea 2017

În perioada iunie-iulie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit „Programul de pregătire pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ şi pentru concursul naţional de ocupare a posturilor vacante”, avizat de M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 ore., pentru două grupe de formabilic onstituite din cadre didactice înscrise la examenul național de ocupare a posturilor în învățământ – sesiunea iulie 2017.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module: ”Curriculum și proiectare școlară”; ”Strategii didactice, metode și mijloace de învățământ/ Forme de organizare a procesului de învățământ (Frontal, grupal și individual) Interacțiunea obiective-conținuturi-strategii în instruirea școlară”; ”Elemente de psihopedagogie școlară”.
Cursul a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modul de abordare a conținuturilor de către formatori, tratarea tematicilor prin exemple relevante și variate și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul consolidării competențelor privind cunoașterea, înțelegerea și utilizarea operațională adecvată a conceptelor pedagogice și psiho-pedagogice.

Formatori:
Ranciu Mioara – Inspector Școlar General Adjunct – I.S.J. Tulcea;
Bumbac Carmen Gabriela – Director Şcoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea;
Chistrugă Valea – Profesor învățământ primar Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea;

Responsabil program de formare: Prof. metodist Șerban Laura-Aurelia, C.C.D. Tulcea