Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante

În perioada 28 mai – 8 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat ”Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, curs gratuit avizat de Ministerul Educației, pentru o grupă de formabili alcătuită din cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar și persoane înscrise la concursul de titularizare conform bazei de date I.S.J. Tulcea.
Profesorii formatori Pavel Vasilica și Bumbac Carmen-Gabriela au abordat în sesiuni online meeting și online learning, modulele Teoria și metodologia curriculumului național integrat, Integrarea resurselor digitale în practici educaționale deschise, Rolul strategiilor didactice în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare, Elemente de evaluare educațională.
Programul de formare furnizat online sincron/asincron pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ a completat pregătirea persoanelor înscrise la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar.
Responsabil program: profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța.