Programe de formare organizate de C.C.D. Tulcea

În perioada mai-iunie Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat următoarele programe de formare:
– Asigurarea calității în educație – 2 grupe
– Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – 1 grupă
– Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală – 1 grupă
– Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar – 2 grupe
– Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar – 2 grupe
– Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar – 1 grupă
– Asigurarea calității în educație – 2 grupe
– Curs Bibliotecari – 1 grupă
– Curs Formator – 1 grupă
– Strategii didactice de dezvoltare a competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare, în cadrul parteneriatului Erasmus+ – 1 grupă
– Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina biologie, 1 grupă;
– Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina limba și literatura română, 2 grupe;
– Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina matematică, 2 grupă;
– Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina fizică, 1 grupă;
– Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina geografie, 1 grupă;
– Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina istorie și științe sociale, 1 grupă;
– Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina chimie, 1 grupă;
– Dezvoltarea competențelor de evaluare ale membrilor comisiilor de certificare a calificărilor profesionale pentru învățământul profesional și tehnic – 2 grupe