Programe de formare în derulare

În perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018 Casa Corpului Didactic Tulcea are în derulare următoarele programe de formare:

– Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – 1 grupă
– Curs de învățare a limbii engleze – 1 grupă
– Inițere în utilizarea instrumentelor TIC în școală – 3 grupe
– Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar – 1 grupă
– Modalitati de formare a competențelor cheie ale preșcolarului și școlarului mic – 1 grupă
– Pachet management educațional – 2 grupe
– Introducere și actualizare de date în SIIIR – 1 grupă

Informații suplimentare se pot obține la nr. de tel: 0240 516656 și la adresa de email: ccd_tl@yahoo.com .