Programe de formare avizate M.E.C

 1. Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online;
 2. Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar;
 3. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română;
 4. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică;
 5. Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a limbilor străine;
 6. Strategii de predare online la disciplina istorie;
 7. Strategii de predare online la disciplina geografie;
 8. Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie;
 9. Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online;
 10. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online;
 11. Curs de învățare a limbii engleze
 12. Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.
 13. Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător
 14. Curs de perfecționare secretar
 15. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii