Programe de formare avizate M.E.C

 1. Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online;
 2. Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar;
 3. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română;
 4. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică;
 5. Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a limbilor străine;
 6. Strategii de predare online la disciplina istorie;
 7. Strategii de predare online la disciplina geografie;
 8. Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie;
 9. Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online;
 10. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online;
 11. Curs de învățare a limbii engleze
 12. Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.
 13. Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător
 14. Curs de perfecționare secretar
 15. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii
 16. Strategii moderne de evaluare si interventie utilizate in terapia copilului cu TSA
 17. Strategii de interventie educationala pentru elevii cu CES integrati in scoala de masa